پروانه کسب فروشگاه تکچین

در این بخش در کنار دارا بودن کلیه مجوزات فعالیت اینترنتی و ای نماد، تصویر پروانه کسب فعالیت حضوری فروشگاه تکچین نیز قرار می گیرد تا مشتریان محترم بتوانند با اطمینان کامل خریدهایشان را انجام دهند.